Status: Tunda

Penganjur Latihan: Pihak Berkuasa Melesen (PBM)

Negeri / Bahagian Terlibat: PKD Alor Gajah, Jasin dan Melaka Tengah

Lokasi Latihan: Online

Modul: Applicant, Agency Officer (AGO), Agency System Admin (ASA), Agency Licensing Officer (ALO)