Status: Telah Laksana

Penganjur Latihan: BLESS

Negeri / Bahagian Terlibat: KPDNHEP Negeri Sembilan

Nama Lesen: PDA CSA, Permit, Alat Timbang Sukat

Lokasi Latihan: Online

Modul: Applicant, Agency Officer (AGO), Agency System Admin (ASA), Agency Licensing Officer (ALO)