Status: Dalam Perancangan

Penganjur Latihan: BLESS

Negeri / Bahagian Terlibat: KPDNHEP Pulau Pinang dan Perak

Nama Lesen: Lesen PDA CSA, Lesen Alat Timbang Sukat dan Permit Barang Kawalan Berjadual (CSA)

Lokasi Latihan: BLESS

Modul: Applicant, Agency Officer (AGO), Agency System Admin (ASA)