Penilaian  Pegawai Call Center

%

Peratusan Prestasi mengikut Penilaian Pelanggan

Pegawai Call Center Tertinggi bagi bulan April 2018

Penilaian Terkini bagi bulan Mei 2018 (akan dinilai sehingga 31 Mei)