Pitching Session 2019

PROGRAM BLESS PITCHING SESSION BERSAMA PIHAK BERKUASA  MELESEN (PBM) 2019 Pada tahun 2019, seramai 61 orang pegawai PBM serta wakil daripada Unit Pemodenan Tadbiran & Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri (MAMPU JPM) dan Perbadanan Produktiviti...