Tuan/Puan,
Permohonan Lesen Pemajuan & Permit Iklan dan Jualan (APDL), Jabatan Perumahan Negara melalui Sistem BLESS akan dihentikan sepenuhnya mulai 19 Januari 2022 (12:01 AM). Segala urusan berkaitan dengan permohonan lesen APDL akan dilaksanakan melalui Sistem HIMS JPN yang akan bermula pada 31 Januari 2022. Permohonan yang telah dikemukakan SEBELUM atau PADA 18 Januari 2022 melalui Sistem BLESS akan disemak dan diproses oleh Bahagian Pelesenan Pemajuan Perumahan, JPN tertakluk kepada permohonan yang lengkap diterima.

Sila layari https://hims.kpkt.gov.my bermula 31 Januari 2022 bagi semua urusan berkaitan APDL.

Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Helpdesk HIMS melalui;

Sekian, terima kasih