Dimaklumkan bahawa permohonan bagi lesen berikut akan ditamatkan melalui Sistem BLESS mulai 1 September 2020;

  1. Lesen Pemberi Pinjam Wang (Baharu dan Pembaharuan)
  2. Lesen Pemegang Pajak Gadai (Baharu dan Pembaharuan)
  3. Permit Iklan Pemberi Pinjam Wang (Baharu dan Pembaharuan)
  4. Permit Iklan Pemegang Pajak Gadai (Baharu dan Pembaharuan)

Untuk sebarang makluman dan pertanyaan lanjut, sila emelkan kepada lesenbkkk@kpkt.gov.my atau hubungi 03-88913285 /4694/4693.