Bengkel Penyediaan Business Case bagi Repositori Usahawan Nasional (RUN)

Dua bengkel bagi penyediaan Bengkel Penyediaan Business Case Data Raya MEDAC telah diadakan pada 04 Jun hingga 5 Jun 2020 dan  16 Jul hingga 17 jul 2020 yang lepas. Keperluan ini adalah bagi penyediaan dokumentasi Kajian Keperluan Bisnes (BRS)  untuk keperluan pembangunan projek Repositori Usahawan Nasional kelak. Sesi awareness dan brainstroming berkaitan data juga telah disampaikan oleh fasilitator ( Dr Ahmad Fazreen ) pada sesi ini 

Bengkel ini telah dihadiri oleh 10 agensi dan 7 bahagian MEDAC dengan seramai 23 orang peserta telah menghadiri bengkel ini dengan 10 dokumen preBRS telah disediakan dan dibuat pembentangan pada sesi tersebut.