PROGRAM BLESS PITCHING SESSION BERSAMA PIHAK BERKUASA  MELESEN (PBM) 2019

Pada tahun 2019, seramai 61 orang pegawai PBM serta wakil daripada Unit Pemodenan Tadbiran & Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri (MAMPU JPM) dan Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) telah hadir ke taklimat ini.

Sesi ini adalah bagi membentangkan perancangan hala tuju BLESS, cadangan penambahbaikan dan pengenalan mengenai portal MAlaysiaBiz di bawah program Berimpak Tinggi 1 PKS (SME HIP1).