Bless Training For Trainers adalah inisiatif baharu yang diwujudkan bertujuan untuk memperkasakan peranan barisan hadapan (fronliners) di peringkat Pihak Berkuasa Melesen. Pegawai barisan hadapan di peringkat Pihak Berkuasa Melesen yang dijenamakan sebagai Single Point of Contact (SPOC) bertanggungjawab untuk memberi konsultasi pelesenan kepada pelanggan yang merangkumi penjelasan mengenai akta, dasar, syarat dan keperluan lesen serta cara mengisi borang permohonan dalam BLESS. Sebanyak lapan (8) siri BTFT melibatkan penyertaan 123 pegawai daripada agensi telah dilaksanakan pada tahun lepas (2017).