Bayaran Atas Talian Sistem BLESS

  • BLESS menyediakan kemudahan untuk pemohon lesen membuat bayaran secara atas talian dalam sistem.
  • BLESS berperanan sebagai gateway atau payment exchange  bagi sistem  e Payment (bayaran atas talian) yang dilaksanakan oleh Agensi.
  • Terdapat beberapa agensi yang aktif menggunakan kemudahan bayaran atas talian yang disediakan oleh BLESS seperti Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia, Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Akauntan Negara dan Lembaga Koko Malaysia.