Dihadiri seramai lebih kurang 500 orang. Pengisian program adalah meliputi latihan kepada Pegawai Agensi Pihak Berkuasa Melesen (PBM) seperti KPDNKK dan JBPM. Program ini telah dirasmikan oleh YBhg Tan Sri Ketua Pengarah ICU.