SEMAKAN PERMOHONAN LESEN

SEMAKAN PERMOHONAN

ID Permohonan (Mengikut sistem agensi yang dipohon samada No. Syarikat atau No. IC atau sebagainya). Pastikan data yang betul dimasukkan bagi kedua-dua ruangan:

No.Rujukan Permohonan(Cth : BL2018123123) :

Sila pastikan perkara berikut :

  • ID Permohonan adalah mengikut ID permohonan yang dipohon menerusi sistem agensi yang berkenaan samada No. Kad Pengenalan, No. Syarikat atau mana-mana yang berkenaan seperti di permohonan terdahulu
  • No. Rujukan Permohonan perlu sama dengan No rujukan permohonan berdasarkan agensi yang dimohon
  • Sila hubungi call center 1300-88-1020

Login ke sistem agensi