PERINCIAN MAKLUMBALAS PUSAT SEHENTI KEUSAHAWANAN

Tarikh data : 4 Januari 2019

Jumlah

21

via e-mel

4

via Call

17

via Walk In

0

Pecahan pertanyaan dan aduan mengikut agensi
Kaedah Aduan mengikut agensi
Perincian pertanyaan atau aduan

Jumlah hits portal osc

Tukar Saiz
Kadar Terang