PERINCIAN MAKLUMBALAS PUSAT SEHENTI KEUSAHAWANAN

Tarikh data : 18 Februari 2019

Jumlah

23

via e-mel

6

via Call

17

via Walk In

0

Pecahan pertanyaan dan aduan mengikut agensi
Kaedah Aduan mengikut agensi
Perincian pertanyaan atau aduan

Jumlah hits portal osc

Tukar Saiz
Kadar Terang