Tarikh Data :20-11-2019

LAPORAN INTEGRASI SEHALA 2019 – FASA BARU

MOHON

38223

LULUS

22674

Jumlah Agensi

PROSES

5266

Jumlah Lesen

TOLAK

10283

Jumlah Permohonan Diterima Agensi
Senarai Lesen dan Agensi
Permohonan Diterima oleh Agensi (mengikut bulan)

 

Statistik Permohonan Diluluskan (mengikut negeri)
Statistik Bulanan Permohonan Diterima
Statistik Bulanan Permohonan Diluluskan

Statistik Bulanan Permohonan Ditolak

LAPORAN AGENSI

DVS
LPJ
KKM
Perincian Permohonan mengikut lesen

Tukar Saiz
Kadar Terang