Tarikh Data :19-01-2020

LAPORAN INTEGRASI SEHALA 2019 – FASA BARU

MOHON

39856

LULUS

22537

Jumlah Agensi

PROSES

6168

Jumlah Lesen

TOLAK

11151

Jumlah Permohonan Diterima Agensi
Senarai Lesen dan Agensi
Permohonan Diterima oleh Agensi (mengikut bulan)

 

Statistik Permohonan Diluluskan (mengikut negeri)
Statistik Bulanan Permohonan Diterima
Statistik Bulanan Permohonan Diluluskan

Statistik Bulanan Permohonan Ditolak

Perincian Permohonan mengikut lesen

Tukar Saiz
Kadar Terang