STATISTIK PERMOHONAN LESEN BAGI AGENSI LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA SEHINGGA 01 MAC 2018

MOHON

232

PROSES

2

LULUS

174

Perincian Status Permohonan
Perincian Status Permohonan Mengikut Negeri
Tukar Saiz
Kadar Terang