Tarikh Data :31-03-2020

LAPORAN INTEGRASI SEHALA BAGI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM)

MOHON

1821

LULUS

1312

PROSES

497

TOLAK

12

Permohonan Diterima oleh Agensi

Statistik Permohonan Diluluskan Mengikut Negeri

Statistik Bulanan Permohonan Diluluskan

Statistik Bulanan Permohonan Diterima

Statistik Bulanan Permohonan Ditolak

Tiada Permohonan Ditolak

Perincian Permohonan mengikut lesen

Tukar Saiz
Kadar Terang