Tarikh Data :19-01-2020

LAPORAN INTEGRASI SEHALA BAGI JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) BAGI TAHUN 2019

MOHON

28217

LULUS

15036

PROSES

2832

TOLAK

10349

Permohonan Diterima oleh Agensi

 

 

Statistik Permohonan Diluluskan Mengikut Negeri

 

Statistik Bulanan Permohonan Diluluskan

 

Statistik Bulanan Permohonan Diterima

 

Statistik Bulanan Permohonan Ditolak

 

Perincian Kelulusan mengikut lesen

Tukar Saiz
Kadar Terang