Tarikh Data :21-03-2019

LAPORAN INTEGRASI SEHALA BAGI JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) BAGI TAHUN 2019

MOHON

7149

LULUS

2616

PROSES

2173

TOLAK

2360

Permohonan Diterima oleh Agensi

 

 

Statistik Permohonan Diluluskan Mengikut Negeri

 

Statistik Bulanan Permohonan Diluluskan

 

Statistik Bulanan Permohonan Diterima

 

Statistik Bulanan Permohonan Ditolak

 

Perincian Kelulusan mengikut lesen

Tukar Saiz
Kadar Terang