Tarikh Data :15-09-2019

LAPORAN INTEGRASI SEHALA BAGI JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) BAGI TAHUN 2019

MOHON

20973

LULUS

10398

PROSES

2960

TOLAK

7615

Permohonan Diterima oleh Agensi

 

 

Statistik Permohonan Diluluskan Mengikut Negeri

 

Statistik Bulanan Permohonan Diluluskan

 

Statistik Bulanan Permohonan Diterima

 

Statistik Bulanan Permohonan Ditolak

 

Perincian Kelulusan mengikut lesen

Tukar Saiz
Kadar Terang