Tarikh Data :31-03-2020

LAPORAN INTEGRASI SEHALA BAGI JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) BAGI TAHUN 2019

MOHON

28217

LULUS

15036

PROSES

2832

TOLAK

10349

Permohonan Diterima oleh Agensi