1-300-88-1020 bless1.0@med.gov.my
Anda disini:
< Laman Carian Maklumat

Agensi :

Apakah PROTEGE ?

Satu program kebolehpasaran yang bertujuan untuk membantu graduan menganggur meningkatkan tahap keupayaan diri dengan mempersiapkan mereka dengan ilmu, kemahiran dan pengalaman bekerja seterusnya meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan.

Kumpulan Sasaran

i – Graduan menganggur yang datang dari keluarga berpendapatan rendah atau tinggal di kawasan pedalaman.

ii – Graduan yang bekerja tetapi tidak setaraf dengan kelulusan ijazah yang diperolehi.

Struktur Latihan

Peserta yang menyertai program ini akan menjalani Soft-Skills Training dan On-The-Job Training dengan pihak syarikat yang mengambil bahagian bagi meningkatkan keyakinan diri dan diberi pendedahan dengan suasana kerja yang sebenar. Jangka masa bagi latihan adalah bergantung kepada keperluan pihak syarikat yang melatih namun tempoh maksimum adalah selama 12 bulan

Pendaftaran atas talian SL1M

https://apps.sl1m.my/applicant/register

Maklumat untuk dihubungi :

Unit Pelanggan

Alamat:

Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri
Kompleks B, Blok B5,
Aras 2, 62502 Putrajaya Malaysia
 Malaysia

Telefon:

03-8872 3376/3388 (Syarikat & Tender Kerajaan)
03-8872 3351/3379 (Umum)

 

Email:

sl1m@med.gov.my 

Tukar Saiz
Kadar Terang