1-300-88-1020 atau 03-88923458 bless@icu.gov.my

BLESS OPEN DAY

Sesi ini bertindak sebagai saluran untuk memudahcara komuniti perniagaan dan menyediakan peluang kepada pemohon berinteraksi secara dekat dengan Pihak Berkuasa Melesen bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai perniagaan/ peraturan, keperluan dan cara permohonan/ pembaharuan lesen perniagaan yang berkaitan dengan lesen yang dipohon. Sesi ini dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melesen dalam memberi penerangan berkenaan permohonan lesen dan syarat-syarat pelesenan.

Program Business Licenses Outreach

Program Business Licenses Outreach 2018 merupakan salah satu daripada inisiatif (Inisiatif Ke-20) yang telah digariskan dalam Pelan Hala Tuju BLESS 2018-2020, secara spesifiknya diletakkan di bawah Teras Strategik 4 -Pembangunan Kompetensi.

Penganjuran Program Business Licenses Outreach 2018 dibuat secara berkolaboratif dengan Pihak Berkuasa Melesen berteraskan pencapaian objektif utama seperti berikut:

  • Menyediakan platform bagi pelaksanaan konsultasi dan latihan pengukuhan setempat oleh Pihak-pihak Berkuasa Melesen dan kepada pelanggan serta oleh Bahagian BLESS ICU kepada pegawai fokal/ frontliners di Pihak Berkuasa Melesen berkaitan dengan permohonan lesen perniagaan;
  • Menyebarluas maklumat mengenai perniagaan dan keperluan permohonan lesen menerusi BLESS bagi meningkatkan lagi jumlah permohonan lesen perniagaan Persekutuan; dan
  • Mengeratkan hubungan kerjasama dan kolaboratif antara Bahagian BLESS ICU JPM, Pejabat Pembangunan Negeri (PPN), agensi pusat, agensi penyedia pembiayaan dan Pihak Berkuasa Melesen (PBM) khususnya di peringkat negeri serta cawangan di negeri dalam pelaksanaan program BLESS.

BLESS Training For Trainers 2017

Bless Training For Trainers adalah inisiatif baharu yang diwujudkan bertujuan untuk memperkasakan peranan barisan hadapan (fronliners) di peringkat Pihak Berkuasa Melesen. Pegawai barisan hadapan di peringkat Pihak Berkuasa Melesen yang dijenamakan sebagai Single Point of Contact (SPOC) bertanggungjawab untuk memberi konsultasi pelesenan kepada pelanggan yang merangkumi penjelasan mengenai akta, dasar, syarat dan keperluan lesen serta cara mengisi borang permohonan dalam BLESS. Sebanyak lapan (8) siri BTFT melibatkan penyertaan 123 pegawai daripada agensi telah dilaksanakan pada tahun 2017.

Tukar Saiz
Kadar Terang