BLESS Open Day

May 5, 2018

Program BLESS Open Day 

Sesi ini bertindak sebagai saluran untuk memudahcara komuniti perniagaan dan menyediakan peluang kepada pemohon berinteraksi secara dekat dengan Pihak Berkuasa Melesen bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai perniagaan/ peraturan, keperluan dan cara permohonan/ pembaharuan lesen perniagaan yang berkaitan dengan lesen yang dipohon. Sesi ini dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melesen dalam memberi penerangan berkenaan permohonan lesen dan syarat-syarat pelesenan.

klik sini untuk ke foto bergambar

 

Tukar Saiz
Kadar Terang