Bengkel Penyediaan Business Case bagi Repositori Usahawan Nasional (RUN)

Satu Bengkel Penyediaan Business Case Data Raya MEDAC bagi Bahagian-bahagian di MEDAC telah diadakan pada 14 hingga 15 September 2020 yang lepas. Keperluan ini adalah bagi penyediaan dokumentasi Kajian Keperluan Bisnes (BRS)  untuk keperluan pembangunan projek Repositori Usahawan Nasional kelak. Sesi awareness dan brainstroming berkaitan data juga telah disampaikan oleh fasilitator ( Dr Ahmad Fazreen ) pada sesi ini 

MAKLUMAN PENUTUPAN SEMENTARA SISTEM BLESS BERIKUTAN AKTIVITI PERPINDAHAN PUSAT DATA BLESS

Dimaklumkan bahawa kerja-kerja perpindahan Pusat Data BLESS akan dilaksanakan mulai 13 November sehingga 30 November 2020. Sehubungan itu, Sistem BLESS tidak akan dapat dicapai sepanjang tempoh tersebut. Untuk maklumat lanjut :

KLIK DISINI