PROGRAM BLESS PITCHING SESSION BERSAMA PIHAK BERKUASA  MELESEN (PBM) 2019

Pada tahun 2019, seramai 61 orang pegawai PBM serta wakil daripada Unit Pemodenan Tadbiran & Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri (MAMPU JPM) dan Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) telah hadir ke taklimat ini.

Sesi ini adalah bagi membentangkan perancangan hala tuju BLESS, cadangan penambahbaikan dan pengenalan mengenai portal MAlaysiaBiz di bawah program Berimpak Tinggi 1 PKS (SME HIP1).

MAKLUMAN PENUTUPAN SEMENTARA SISTEM BLESS BERIKUTAN AKTIVITI PERPINDAHAN PUSAT DATA BLESS

Dimaklumkan bahawa kerja-kerja perpindahan Pusat Data BLESS akan dilaksanakan mulai 13 November sehingga 30 November 2020. Sehubungan itu, Sistem BLESS tidak akan dapat dicapai sepanjang tempoh tersebut. Untuk maklumat lanjut :

KLIK DISINI