1-300-88-1020 bless1.0@med.gov.my

Program latihan kepada Pihak Berkuasa Melesen seperti agensi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Jabatan Perumahan Negara dibawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Tukar Saiz
Kadar Terang